Sunday, August 20, 2017

.

خودم به زندگیم هیچ ربطی ندارم این روزها. انگار سرم مدت‌هاست زیر آبه، و یه مشت صدای مبهم از اون بیرون می‌شنوم و حتی جواب می‌دم، بی اینکه برام مهم باشه که اون بیرون چه خبره.

No comments: